Duizenden artsen geven ander geluid over Corona

UITPRINTEDITIEHierbij een overzicht van artsen met hun bevindingen t.o.v. het Corona beleid. Het blijkt dat duizenden NL(talige) artsen van verschillende specialismen vraagtekens zetten bij de huidige koers en maatregelen van de regering:

2020-05-11 Longarts David Prins
Longarts David Prins in zijn video: “Ik vind dat je kritische geluiden moet kunnen laten horen. Waarom wordt er zo extreem gecensureerd?” en: “Waarom hoor ik onze overheid niet vertellen hoe belangrijk leefstijl is? Hoe belangrijk het is om goed te eten en dan uit te leggen wat goed is voor je afweersysteem. Vitamine C, vitamine D, selenium, zink, basisstoffen waarop misschien half Nederland wel een tekort aan heeft. Waarom zie ik daar geen campagnes voor ontstaan? Waarom zie ik geen campagnes ontstaan om troep uit de supermarkt te halen om te zorgen dat we obesitas reduceren in dit land omdat het zo’n belangrijke factor is in covid-19. Zie en luister volledige tekst in bron: www.instagram.com/david_prins/

2020-05-12 Huisarts Rob Elens: “Corona mag blijkbaar niet genezen, want iedereen moet aan de vaccins.”
Bron en volledige tekst: www.deblauwetijger.com/huisarts-rob-elens-corona-mag-blijkbaar-niet-genezen-want-iedereen-moet-aan-de-vaccins/

2020-07-24 Marije Berkelaar
Marije Berkelaar: “Ik ben huisarts en ik spreek bij deze mijn mening uit over de Corona-maatregelen. Onder het motto Corona vinden er grove mensenrechten schendingen plaats. Het virus is minder besmettelijk en minder dodelijk dan een griepvirus. Door middel van angst-politiek, uitgebreide propaganda en censuur wordt de bevolking een eenzijdig beeld opgelegd. We laten ons zinloze en uiterst ongezonde maatregelen opleggen, quarantaine van gezonde mensen, de 1,5 meter maatschappij, het gebruik van desinfecterende hand-gel en mondkapjes. Doe er niet aan mee. Voed je gezondheid, niet je angst. Verbeter je afweer. Ga naar buiten, beweeg, lach, zing, dans, verbind en knuffel elkaar.”
Bron: www.instagram.com/p/CDBwVpUHICG/?igshid=o99vgh1hud7j&fbclid=IwAR1sJgWt-T4Uqn-AtfFbTlhBm8GhLP4MIRAAxewJ5psn0jjapR4aZ8J3cxw

2020-07-28 Brandbrief Nederlandse artsen over coronamaatregelen
Tot 24 juli ondertekend door 2275 artsen / medisch professionals en 18078 bezorgde burgers (om vals tekenen te voorkomen worden tellers en namen steeds achteraf geupdate).
“Wij, een grote groep artsen, menen dat het bij wet vastleggen van de  coronamaatregelen meer schade aanricht dan goed doet.” en “Wij geven met deze brief het signaal af dat voortgang op dezelfde voet meer schade dan goed zou kunnen doen en roepen politici op om zich onafhankelijk en kritisch te laten informeren over het beschikbare bewijs, ook dat van andersdenkenden zolang dit op gefundeerde wetenschap gestoeld is.”
Bron en volledige tekst: www.opendebat.info.
Zie ook video: Een gesprek van Ramon Bril en Saskia van Oerle met; Evelien Peeters (Internist), Hannah Visser (Internist) Jan Vosters (Arts Maatschappij en Gezondheid) (NP) Dick Bijl (Oud huisarts en epidemioloog) Pierre Capel, (emeritus hoogleraar experimentele immunologie)
Bron: cafeweltschmerz.nl/gesprek-over-brandbrief-van-17000-burgers-medici-en-zorgpersoneel/

2020-07-29 Zo hoort u het ook eens van een arts…
Frank van Tussenbroek (Afd Hoofd Angio & NeuroInterventionele Radiologie UZ Brussel): “Met toenemende frustratie zie ik sinds maart dit jaar hoe de overheid en de politici blindelings de ‘experts’ volgen.” Bron en volledige tekst: www.viruswaanzin.be/post/zo-hoort-u-het-ook-eens-van-een-arts

2020-08-11 Brandbrief professionals in de geestelijke gezondheidzorg over coronamaatregelen
2486 keer door zorg professionals ondertekend / 8720 keer door niet-professionals ondertekend.
“Via deze weg willen wij onze grote bezorgdheid uiten over de gang van zaken de afgelopen maanden, rondom de uitbraak van het SARS-CoV-2 virus. Wij, een grote groep (GZ-)psychologen, psychiaters, orthopedagogen, (psycho-)therapeuten, pedagogen, coaches en overige professionals binnen de GGZ, de academische wereld en de hulpverlening, stellen dat de maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen buitenproportioneel zijn en meer schade aanrichten dan dat zij goed doen. Wij pleiten ervoor alle maatregelen per direct op te heffen.” Bron en volledige tekst: www.brandbriefggz.nl

2020-08-12 De arts als uitvoerder van overheidsbeleid: in gesprek met Elke F. de Klerk
Er zijn al sinds het begin van de coronacrisis aanhoudende geruchten dat de statistieken niet betrouwbaar zijn en dat artsen, al dan niet direct, worden aangestuurd om het gevaar van het virus groter te laten lijken dan het in werkelijkheid is. Sven sprak met Elke Françoise de Klerk, tot voor kort huisarts in België en werkzaam in de ouderenzorg in afwachting van certificering in Nederland, over wat zij tijdens haar werkzaamheden ondervindt van sturing vanuit de overheid door beleidsmaatregelen en opgelegde protocollen. Zij betoogt dat patiënten niet gediend zijn met het beleid en er in veel gevallen zelfs onder te lijden hebben. Zelf wordt zij echter beperkt in de uitoefening van haar vak door alle regels en voorschriften waarvan de wetenschappelijke onderbouwing ook niet altijd even solide blijkt, wat haar ertoe heeft bewogen haar verhaal te komen doen in de hoop daarmee meer vakgenoten over de streep te trekken om hetzelfde te doen.
Bron (video) en volledige tekst: eenoorlogreedsverloren.nl/2020/08/13/de-arts-als-uitvoerder-van-overheidsbeleid-in-gesprek-met-elke-f-de-klerk/

2020-08-15 Merel Bogaard (moleculair medisch analiste) over PCR testen.
Bron: Dag van verbinding Malieveld Den Haag 15-08-2020 (video): youtu.be/UG3zAZ8VUfk

2020-08-20 Hoe de volksgezondheid lijdt onder het coronabeleid
In dit derde deel van een reeks gesprekken met mensen uit de zorg gaat Sven aan tafel met Kim van Oudenaarde, arts in opleiding tot medisch specialist (radiologie). Zij vertelt over haar ervaringen sinds de uitbraak van het coronavirus en deelt de twijfels over de proportionaliteit van de maatregelen. Na een heftige periode aan het begin van de pandemie lijken deze namelijk al lang niet meer gerechtvaardigd en kunnen er grote vraagtekens gezet worden bij de wijze waarop behandelmethoden de kop worden ingedrukt ten faveure van het gedroomde vaccin. Van dichtbij heeft zij kunnen zien dat de schade die door het overheidsbeleid wordt veroorzaakt vele malen groter lijkt dan de impact van het virus zelf, wat haar er uiteindelijk toe heeft bewogen om ook naar buiten te treden met haar verhaal in de hoop dat anderen zullen volgen.
Bron (video) en volledige tekst: eenoorlogreedsverloren.nl/2020/08/20/hoe-de-volksgezondheid-lijdt-onder-het-coronabeleid-in-gesprek-met-kim-van-oudenaarde/

2020-08-23 Open discussie als medicijn tegen angst en repressie: in gesprek met MDL-arts Johan
Voorafgegaan door drie andere professionals uit de zorgsector is het ditmaal MDL-arts Johan die aanschuift om naar buiten te treden met zijn vraagtekens bij hoe de overheid omgaat met de coronacrisis. Waar het in eerste instantie met alle onzekerheid over het gevaar nog gerechtvaardigd leek om hard in te grijpen met rigoureuze maatregelen vindt ook hij dat de statistieken deze inmiddels al lang niet meer ondersteunen.
De angst regeert, in de maatschappij in het algemeen maar ook onder artsen in het bijzonder. Voortschrijdend inzicht en een open debat zouden al lang hebben moeten geleid tot een effectiever en minder repressief beleid maar het tegendeel is het geval; de overheid houdt vast aan de gekozen koers richting een vaccin en alle informatie en discussie over alternatieven worden geblokkeerd en van tafel geveegd.
Bron (video) en volledige tekst: eenoorlogreedsverloren.nl/2020/08/23/open-discussie-als-medicijn-tegen-angst-en-repressie-in-gesprek-met-mdl-arts-johan-2-27/

2020-08-25 Artsenpanel over coronavaccin
In dit eerste artsenpanel gaat Tom Zwitser in gesprek met huisarts Bettina van Steenis en arts ouderenzorg Elke de Klerk. Van Steenis schreef alle mogelijk instanties aan over het komende vaccin. Wat zit erin, hoe werkt het, en wat zijn de verzamelde data van de (vermeende) wetenschappelijke studies en testen met dit vaccin? Legitieme vragen over een op voorhand omstreden vaccin. Ze stuurde brieven met haar vragen naar onder andere het College ter beoordeling van Geneesmiddelen (CBG), Beroepsvereniging NHG en het RIVM, maar niemand kon of wilde haar tot nu toe vertellen over de werking van het vaccin en de ingrediënten ervan. Ook de medische tijdschriften in Nederland geven tot nu toe niet thuis. En Hugo de Jonge riep gemakshalve het hele vaccin maar even tot staatsgeheim uit. Waarom zulke groteske trucs voor iets wat volledig transparant zou moeten zijn, namelijk een vaccin dat als type (een RNA-vaccin) nog nooit toegepast is, tenzij met zeer kwalijke gevolgen, zoals Elke de Klerk vertelt.
Bron (video) en volledige tekst: www.deblauwetijger.com/artsenpanel-over-coronavaccin/

Is dit het échte nieuws? Waarom wel? Waarom niet? Argumenteren kan via www.facebook.com/hetechtenieuws.nu Vind u ook dat dit nieuws in een krant zou moeten staan help dan mee door deze editie af te drukken en te verspreiden.